Архитект Елисавета Георгиева встъпи в длъжността „главен архитект“ на община Димитровград, съобщиха от Общината, Арх. Георгиева е специалист с 25-годишна практика в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. От 2008 г. е в състава на Eкспертния съвет по устройство на територията в Димитровград.

Снимка: Община Димитровград

Нейни авторски проектни решения са едни от най-любимите и разпознаваеми места в Димитровград и Хасково. Родена е в Димитровград. Основното си образование е завършила в Димитровград, а средното – в Природоматематическата гимназия в Хасково. През 1996 година придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. От 2004 година е член на Камара на архитектите в България.


Share Follow

Leave A Reply