През юни 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 458 700, съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/. През юни 2021 г. посещенията на чужденци в България са 742 767, като транзитните преминавания са 53.1 процента /394 700/ от всички посещения на чужденци в страната. От общия брой чужденци, посетили България през юни 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49.2 процента, или 365 802, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 46.7 процента, Германия – 12.9 процента, Полша – 10.0 процента, и Гърция – 6.7 процента.

снимка: БГНЕС

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 306 100 или 41.2 процента от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 123 862, или 40.5 процента от посещенията от тази група. През юни 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 57.3 процента, с цел почивка и екскурзия – 29.8 процента, и със служебна цел – 12.9 процента. През юни 2021 г. поради невъзможност да се проведе статистическо изследване на граничните контролно-пропускателни пунктове всички статистически данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България – общо и по цел на пътуването – са предоставени на НСИ от МВР, уточняват от института.


Share Follow

Leave A Reply