„ББР е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес. В момента банката е раздавала кредити на определен кръг фирми без те да са съобразени с устава. 20-те най-големи кредита покриват 90% от бюджета на банката. Това са 2 млрд. лева, които са били раздадени на няколко фирми, а средният размер на дълга е 80 млн.“, това заяви на изслушване по повод ББР министърът на икономиката Кирил Петков.

снимка: БГНЕС

„За осем седмици нямахме възможността да сменим Надзорния борд и Бордът на управление на банката, но имахме няколко седмици да се запознаем с част от информацията. Оправданието за това защо са се давали толкова кредити, е било, за да може банката да бъде на печалба. Това, което забелязваме обаче е, че за 2020 г. има загуба от 130 млн. лв., а за първите 6 месеца на тази година ще е близо 100 млн. лв. Управлението на риска на банката не се е опитало да следи дали има свързаност между кредитополучателите“, допълни икономическият министър. Министър Кирил Петков даде пример с три кредита, а за единия каза, че отива на прокурор. „Има едно дружество, което изпитва затруднение. Но това дружество има много хубав актив – недвижим имот. Този актив може и да изплати сумата, ако се продаде, ако дружеството влезе в неизпълнение на кредита. Тогава обаче идва външен консултант, привлечен от управителите на банката. Този консултант казва как да се преструктурира заема. Разделя дружеството на 2 – едното поема хубавия актив, другото – не. По-голямата част от заема отива в дружеството, което няма хубавия актив. Така добрата дъщерна компания не покрива по никакъв начин риска на лошата”, обясни Петков. „В момента Надзорът събира данни и ще го вкара в прокуратурата. Това е преструктуриране на риска”, каза Петков.


Share Follow

Leave A Reply