Днес е крайният срок за плащане на данък върху доходите за второто тримесечие на годината за самоосигуряващи се лица и за предприятия. В този срок се декларират и окончателните данъци върху доходите на чуждестранни граждани у нас.

снимка: нап

Изтича срокът и за физическите лица, които са получили доходи от наем или от други източници, изплатени през второто тримесечие. Задълженията могат да се платят и чрез портала за електронни услуги на НАП.


Share Follow

Leave A Reply