„Има такъв народ“ представиха приоритети, по които имат пълно съгласие с ИБГНИ, ДБ и БСП. Зам.-председателят на партията Филип Станев заяви пред депутатите, че „постигнахме пълно сходство с припокриване на целите“. Той заяви, че пълно съгласие между „Има такъв народ“, „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме“ и БСП има в секторите „Правосъдие“, „Икономика“, „Здравеопазване“, „Социална политика“, „Образование“, „Земеделие“ и други.

снимка: БГНЕС

Премахване на специализираното правосъдие и предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, реформа във ВСС и реформа в прокуратурата, електронно правосъдие са допирните точки в сектор „Правосъдие„. В сектор „Икономика“ –  промяна на Търговския закон, помощ за стартиращи бизнес, данъчни стимули, премахване на бариерите за бизнес и дигитална среда за обслужване на граждани и бизнес, създаване на икономически зони, експортно ориентирана икономика, план за капиталова подкрепа на малки предприятия, прозрачна платформа за възлагане на обществени поръчки, в „Здравеопазване“ – нов закон за лечебните заведения, премахаване на клинични пътеки, профилактика на социално значимите заболявания, спешни мерки за реформа в НЗОК. В сектор „Образование“ основно ще се търси запазване и доразвиване на институционалния, експертен и проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука; ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес; учредяване на стипендии за студенти от малцинствата; строеж на детски градини, където е необходимо. В сектор „Земеделие“ създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа на земеделски производители; реформиране на поземлените отношения с цел забавяна не концентрацията на производствен ресурс“.


Share Follow

Leave A Reply