„Въпросът е дали в правомощията на министъра на правосъдието влиза освобождаването от длъжност на лица. Включително да може да освобождава председателя на Върховния съд и главния прокурор“. Това каза Янаки Стоилов по време на брифинг по повод решението на МС да отправи искане до КС за освобождаване на главния прокурор.

снимка: БГНЕС

Той допълни, че „става дума за системни нарушения и уронване на престижа на съдебната власт“. „Ние смятаме, че искането е допустимо, тъй като по такъв въпрос КС не е давал тълкуване“. Министърът на правосъдието заяви, че „може да поиска освобождаване на съдии и прокурори. Нормата на цитирания член от Конституцията е предизвикало противоречиво тълкуване сред членовете на ВСС, което налага по недвусмислен начин да се изясни нейното съдържание“, още каза Стоилов. „В противен случай би се оказало, че Висшият съдебен съвет е не само оргънът, който може да налага посочените разпоредби, но той би остановил и тълкуване с официална задължителност.“ Той допълни, че КС е единственият орган, който може да дава задължително тълкуване на конституционните разпоредби.

снимка: БГНЕС

Янаки Стоилов ще сезира и Върховния административен съд по отношение на отказа на ВСС да разгледа по същество внесеното искане за освобождаване на Гешев. „Основанието е различно и се отнася до правомощията, които министърът има, съгласно Закона за съдебната власт. Ако искането бъде разгледано по същество, може да отмени отказа на ВСС и да се наложи той отново да разгледа по същество случая“, каза правосъдният министър.


Share Follow

Leave A Reply