Лекарският съюз и Надзорният съвет на НЗОК ще обсъдят до дни Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, съобщиха от Българския лекарски съюз. От съсловната организация са изпратили до НЗОК предложение за съвместно указание. С него по категоричен начин се гарантират договорените средства за медиците от болнична и извънболнична медицинска помощ.

снимка: БГНЕС

Средствата за общопрактикуващите лекари и за диагностично-консултативните центрове ще се определят на база заболеваемостта от COVID-19 в страната. За работещите в болниците се изплаща нетно допълнително трудово възнаграждение в размер на 1000 лв., съответно 1200 лв. при данни за заболеваемост над 600 на 100 000 души, когато работещият е имал пълен работен месец по график в съответната клиника/отделение/структура. За персонала, който няма изпълнен пълен работен месец, сумата на допълнителното възнаграждение ще се изчислява процентно спрямо реално отработените по график в съответната структурата часове/дни за месеца. От БЛС са категорични, че размерът на възнагражденията не зависи от часовете, през които персоналът е осъществявал пряко дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациент/и, представляващи потвърден случай на COVID-19, а от отработени по график часове през месеца в съответната структура.


Share Follow

Leave A Reply