Над 7800 семейства са наели детегледач по проект „Родители в заетост“, който се реализира от Агенцията по заетостта с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и държавния бюджет. От агенцията информират още, че предстои да се подпишат още 1459 споразумения, като така семействата, за които държавата осигурява безплатен детегледач, ще се увеличат на 9260, а изразходваният финансов ресурс по проекта ще достигне 95 млн. лв.

снимка: БГНЕС

Целта на „Родители в заетост“ е да даде възможност на майки и бащи на деца до 5-годишна възраст, които не са записани в детска градина, да се върнат на работа. По проекта се осигурява детегледачка до 4 часа дневно и за многодетни семейства с деца до 12 години, които посещават детски ясли и градини или училище.

снимка: БГНЕС

Проект „Родители в заетост“ стартира с бюджет 35 млн. лв., като поради засилен интерес процедурата е удължавана пет пъти с цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс. Използвани са всички възможности за насочване на средства по проекта и неговото максимално удължаване в рамките на програмния период. Общият му бюджет към момента е 98 млн. лв. с включени 4 % разходи за организация и управление на проекта. От тях 75 млн. лв. са осигурени от ОП РЧР, а допълнителни 23 млн. лв. са от държавния бюджет.


Share Follow

Leave A Reply