По-кратки срокове за отпускане на кредити и по-големи облекчения в изискванията за обезпечение ще предлага гаранционната програма на Българската банка за развитие в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията от COVID-19, съобщиха от финансвата институция. Промените в антикризисната мярка бяха одобрени с решение на Министерския съвет и ще влязат в сила след положително становище от Европейската комисия.

снимка: БГНЕС

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до пет работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до десет работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите трябва да имат приключени минимум три финансови години, поне една от които да е завършила с печалба. От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки и средни фирми от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Снимка: БГНЕС

Максималният размер на финансирането вече ще бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80 на сто от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредити е до седем години с възможност за до 3-годишен гратисен период. Търговските банки-партньори по програмата ще изискват като обезпечение лични гаранции от собствениците на фирмите, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО). Срокът за кандидатстване по обновената гаранционна програма на ББР е до 20 декември 2021 г.
Одобрените от правителството промени целят синхронизирането на програмата с разработения през май от Министерствата на икономиката и на финансите надграждащ механизъм за интервенция чрез ликвидна подкрепа за предприятията в страната, наречен “Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от COVID-19” (“Програмата за възстановяване”).


Share Follow

Leave A Reply