„Националната здравноосигурителна каса не финансира легла и дейности, а закупува предоставените от изпълнителите на медицинска помощ услуги“, това заяви по време на изслушване в Народното събрание управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

снимка: БГНЕС

„Искам да направя лека ретроспекция на член 37 б от Закона за лечебните заведения. Той се появява през 2015 г. Негова редакция е направена през 2018 г., където е поставено изискване за становище от НЗОК и негова редакция има през юни 2020 г. Тълкувателното становище е разширено, че трябва да се изпрати допълнително съобщение на вносителя на иска“, заяви проф. Салчев.

снимка: БГНЕС

„Тук се изисква становище от районната колегия на БЗС и от НЗОК. Становището не влияе върху последяващата процедура, тъй като независимо какво е то, отива в Изпълнителната агенция по медицински надзор, която в последствие изисква анализ на необходимостта от болнични легла. Съгласно член 59 б директорът на РЗОК не може да сключва договори с лечебни заведения, които не са подавали заявления в съответните срокове”, допълни той.

 


Share Follow

Leave A Reply