Министерството на туризма изплати авансовите суми по три от сключените четири договори с професионалните организации на екскурзоводите и планинските водачи, това съобщиха от пресцентъра на Министерството.

снимка: Министерсво на туризма

Общата стойност на преведените средства е 1,302 млн. лв. Това става в изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Избор на външни експерти за популяризиране на малките и средни предприятия и Организациите за управление на туристическите райони“, финансирана от проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малки и средни предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.

снимка: БГНЕС

Дейностите, в изпълнение на предмета на договорите, представляват услуги, свързани с иновативно рекламиране чрез онлайн презентации и турове, извършени от професионални екскурзоводи и планински водачи, като вид дигитална трансформация на традиционните подходи за осъществяване на маркетинг. Това ще насърчи развитието на вътрешния туризъм и ще подпомогне финансово екскурзоводите в дългосрочен план.


Share Follow

Leave A Reply