Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Тя е изпратена до председателя на 46-ото Народно събрание, председателя на Комисията по бюджет и финанси и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

От АИКБ уточняват, че вече са се обърнали с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на страната за 2021 г. Предложението за актуализиране вече е било подкрепено от социалните партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

снимка: Growth Development Associates

От там уточняват, че подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, внесен от Министерския съвет. Те обаче обръщат внимание на три параметъра/разпоредби: Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите, относно максималния осигурителния доход (МОД) и максималната пенсията и относно минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

снимка: Thinkstock/Getty Images

Въпреки тези някои критични бележки АИКБ призовава народните представители и политическите сили да напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат развръзката на политическата драма, дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство.


Share Follow

Leave A Reply