Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе процедура за подбор на шестима кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България, съобщават от пресцентъра на ВСС. След изслушване на явилите се 19 магистрати от допуснатите 23-ма и след проведено гласуване, Колегията излъчи кандидатурите на:

– Ивайло Володиев Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил – получил 7 гласа „За” и 1 глас „Против”.

– Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура – получил 7 гласа „За” и 1 глас „Против”.

– Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура – получил 7 гласа „За”и 1 глас „Против”,

– Анита Благоева Джамалова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник – получила 6 гласа „За”и 2 гласа „Против”,

– Елена Живкова Попова – съдия в Специализирания наказателен съд – получила 6 гласа „За” и 2 гласа „Против”,

– Анна Мариянова Алексова – прокурор в Софийска градска прокуратура – получила 6 гласа „За”и 2 гласа „Против”.

снимка: БГНЕС

Трима кандидати депозираха заявления за отказ от участие в процедурата, а един не се яви за изслушване. Решението на Прокурорската колегия е публикувано на интернет сайта на ВСС и ще бъде изпратено на министъра на правосъдието. Прокурорската колегия проведе процедурата при отвод на Огнян Дамянов.


Share Follow

Leave A Reply