Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли 2021 г. е 1148,90 лв, съобщават от НОИ. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2020 г. до 31.07.2021 г. е 1132,19 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2021 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.


Share Follow

Leave A Reply