329 проверки във връзка със спазването на противоепидемичните мерки са извършили здравните инспектори на РЗИ-Благоевград през изминалата седмица. Проверени са 164 заведения за обществено хранене, 48 обекта с обществено предназначение. Издадени са 4 предписания.

122 заведения за обществено хранене, 190 търговски обекта, 11 нощни заведения, 233 обекта с обществено предназначение са проверили инспекторите от РЗИ-Пловдив миналата седмица. Издадени са 14 предписания.

снимка: БГНЕС

РЗИ-София е извършила 100 проверки. Обект на проверките са били 15 заведения за обществено хранене, 10 търговски обекта, както и 68 обекта с обществено предназначение. Издадени са 147 предписания.

141 заведения за обществено хранене, 469 търговски обекта, 56 нощни заведения, 90 обекта с обществено предназначение са проверили инспекторите от РЗИ-Варна миналата седмица.

РЗИ-Русе са извършили 84 проверки, като са инспектирани 52 обекта с обществено предназначение, 17 заведения за обществено хранене, в резултат на което са издадени 91 предписания.

снимка: БГНЕС

97 проверки отчита за седмица РЗИ-Монтана. Издадени са 243 предписания. Здравните инспектори във Враца са извършили 61 проверки и са издадени 19 предписания. РЗИ-Пазарджик е извършила 49 проверки, като в резултат на това са издадени 17 предписания. Инспекторите от РЗИ-Кюстендил и РЗИ-Стара Загора са извършили съответно по 62 проверки, от РЗИ-Перник – 61, от РЗИ-Сливен – 16, а от РЗИ-Търговище – 114 проверки. Здравните инспектори във Велико Търново са извършили 74 проверки, като са издадени 14 предписания. РЗИ-Силистра са проверили 34 заведения за обществено хранене, 159 търговски обекта, 60 обекта с обществено предназначение. РЗИ-Ямбол е извършила 71 проверки. Издадени са 154 предписания.

Снимка: БГНЕС

Здравните инспектори в Разград са проверили 35 заведения за обществено хранене, 72 търговски обекта, 5 нощни заведения, 79 обекта с обществено предназначение. В Софийска област са извършени 27 проверки от здравните инспектори. РЗИ-Кърджали е проверила 25 обекта, РЗИ-Бургас – 48, РЗИ-Плевен – 38, РЗИ-Видин – 15, а РЗИ-Шумен – 7. 34 проверки са извършени от РЗИ-Габрово, 44 от РЗИ-Ловеч, 45 от РЗИ-Смолян, по 22 от РЗИ-Хасково и от РЗИ-Добрич.


Share Follow

Leave A Reply