„Главният прокурор вече се охранява от НСО така, както предвижда законът“. Това каза пред журналисти служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов. Той се запозна на място с работата на Бюрото за защита на застрашени лица. „Законът влезе в сила от вчера. Бюрото преминава към министерството, като неговият ранг ще се повиши от третостепенен във второстепенен разпоредител, тоест ще има по-голяма самостоятелност в работата си. Заявил съм амбицията този процес да завърши доста по-бързо от предвидените в закона срокове. Почти няма напуснали лица. Броят им е незначителен и други, които са командировани към НСО. Ще го обсъдим с ръководството на дирекцията, която се занимава с охраната. Може би ще се обособи отдел, в който тези хора да могат да запазят и развият специфични умения. Няма непреодолими трудности“, допълни още Янаки Стоилов.


„Правосъдното министерство вече работи по подзаконовата нормативна уредба и са излъчени съвместни групи, които да осигурят прехвърлянето на реалните активи. Това ще е съпроводено с инвентаризация. Останалите средства по бюджета на Бюрото ще осигуряват неговата дейност до края на годината. За следващата година трябва да се предложи новият бюджет, държейки сметка за основните разходи, правени от Бюрото“, заяви Янаки Стоилов.


Share Follow

Leave A Reply