От август до края на декември се удължава действието на мярката 60/40. Така се очаква всеки месец да се запазва заетостта на поне 66 хиляди работещи. За целта са осигурени 250 милиона лева от актуализацията на бюджета. Достъпът на предприятията не се променя. Тези със спад на оборота с 30 и повече процента ще получават 50 на сто компенсация за заплати и осигуровки. Най-тежко пострадалите от пандемията със спад в продажбите 40 и повече процента ще получават 60 на сто, като правоимащи ще са и хората, назначени от януари до юни тази година на работа.


По „Запази ме плюс“ средствата са 100 милиона лева. Те са компенсация за работещи и самоосигуряващи се от секторите с временно преустановена дейност по силата на заповеди на здравния министър или РЗИ. За времето на неплатения отпуск компенсацията е 75% от месечния осигурителен доход, но този път средствата ще плаща НОИ, а не Агенцията по заетостта.


Share Follow

Leave A Reply