Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов предлага промяна в законодателството, по което се провеждат обществените поръчки. По думите му чрез новите механизми ще може да има по-голям контрол на харченето на обществени средства и ще се минимализират злоупотребите.

Законодателните промени ще бъдат пуснати за обществено обсъждане, а след избирането на Народното събрание ще бъдат внесени за гласуване от новите депутати. По думите на министър Стоилов така ще стане ясно коя политическа сила наистина иска да пребори корупционните практики около обществените поръчки.

Снимка: БГНЕС

Промяната засяга така наречените „ин хаус“ поръчки, които представляват вътрешно възлагане на обществените поръчки. Министър Стоилов подчерта, че през последните години у нас това е била широко използвана практика, която по думите му се е използвала за злоупотреби в областта на пътното строителство, в икономиката, в енергетиката. Използвайки инхаус процедурите, държавните и общинските дружества са възлагали поръчките на външни изпълнители, вместо на вътрешни.
„С малки, но важни промени в закона може да се преустановят тези практики. Инхаусът да се използва само, когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и технически ресурси, с които да изпълни най-малко 80 на сто от дейностите, предмет на договора. Важно е така да бъдат направени финансовите изчисления, за да се определи общия обем на дейностите. Идеята е когато изпълнителя може сам да изпълни дейностите да използва този механизъм. И само по изключение или за специализирани дейности да мога да се привличат външни изпълнители“, посочи Янаки Стоилов.


Share Follow

Leave A Reply