Тютюнопроизводителите ще получат извънредна помощ de minimis в размер до 3 млн. лева. Това е заяви служебният министър на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна, съобщиха от МЗХГ. Той отбеляза, че ситуацията в сектора е тревожна, тъй като осезателно се редуцира броят на тютюнопроизводителите. „Към момента те са 3320, това е доста тревожна тенденция. Предвид очертаващата се промяна в референтния период обаче, средствата, които ще получават стопаните, ще бъдат повече“, каза аграрният министър, цитиран в прессъобщението. Извънредни de minimis ще получат 2113 от общо регистрираните 3320. Това са активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повишаване на цените на торовете и препаратите.

Тютюнопроизводителите, които попадат в обхвата на подпомагане, обработват площи от около 26 000 дка. Предвижда се да се подпомогне покриването на част от производствените разходи – в размер до 120 лева на декар. Планираният бюджет по помощта е в рамките до 3 млн. лева. Предвижда се още в края на тази седмица помощта да бъде гласувана на заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Приемът на заявления се очаква да бъде открит до края на настоящата година. Помощта, обаче, ще се предостави в началото на 2022 г., поради достигнат национален лимит по de minimis за настоящата година и невъзможност за изплащане на подпомагането през 2021 г.

„Производителите на тютюн трябва да се поддържат. С тези средства ще подпомогнем стопаните, за да не изчезне тютюнът в страната ни“, е посочил министър Бозуков.

снимка: МВР

По време на заседанието припомниха, че в преговорите за бъдещата ОСП страната ни успя да защити прилагането на преходната национална помощ, с която ще се подпомага сектор „Тютюн“ и през периода 2023-2027 г. След изготвянето на анализ на данните, предстои да се вземе национално решение дали ще бъдат променени референтните периоди по схемите за преходна национална помощ, необвързани с производството.

В Консултативния съвет по тютюна участваха още заместник-министрите на земеделието, храните и горите Явор Гечев и Крум Неделков, както и експерти от аграрното министерство.


Share Follow

Leave A Reply