Фейсбук ще разкрие нови 10 хиляди работни места в Евросъюза в следващите 5 години, за да изгражда „метавселена“, която да е алтернатива на сега познатия ни интернет. Според компанията целта е да бъде изградена виртуална реалност, която почти да премахне границите между физическия и цифровия свят.

Технологията ще може например да позволи на някой да носи очила за виртуална реалност, и с тяхна помощ да се създава усещането за разговор лице в лице с приятел, който е на хиляди километри. „Метавселената има потенциала да помогне за отключването на достъпа до нови творчески, социални и икономически възможности. И европейците ще я оформят още от самото начало“, съобщават от Фейсбук.


Share Follow

Leave A Reply