Експертите на Националния осигурителен институт /НОИ/ установяват фрапиращи случаи на опити за злоупотреба с фондовете на Държавното обществено осигуряване – сега през опита на териториалното поделение на института в Кюстендил. В последния информационен бюлетин на НОИ, публикуван на сайта на институцията, е описан случай, при който експертите в Кюстендил попадат на осигурителни данни от 1997 г., но върху бланка, чийто образец е утвърден чак през 2006 г.

Гражданин подава заявление за отпускане на пенсия и представя, и трудова книжка с вписан трудов стаж в дружество от бъдещето, защото попълненият в документа период е с начало две години и четири месеца преди регистрирането на самото дружество. Нещо повече – положен е печат, че осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж, като е посочено, че е до декември 1999 г.

снимка: НОИ

“Дребната” документална подробност, която спъва опита за измама, е, че подобни вписвания се правят едва от началото на 2003 г. Друг кандидат за пенсия представя формуляр за доказване на осигурителен стаж, издаден от софийски осигурител за периода 1 януари 1995 г. – 31 декември 1997 г. Проверката на достоверността показва не само, че липсват подобни данни в регистъра на осигурените лица, където се попълват всички осигурителни данни от началото на 1997 г., но и самият документ е антидатиран – данните са попълнени на бланка, която е утвърдена чак през 2006 г.


Share Follow

Leave A Reply