Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев подкрепи предложението за създаване на единен надзорен орган за борба с прането на пари в банковия сектор на ЕС. Темата беше поставена на заседание на Комисията по петиции в ЕП, на което бе представен изготвеният от Европейската сметна палата доклад за проблемите във финансовата сфера.

снимка: Пресцентър ПП ГЕРБ

Във фокуса на дебатите се оказа разпокъсаността на действащото законодателство за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Според българския евродепутат предстоящата законодателна реформа в тази област трябва да осигури ефективен общоевропейски подход. „Само така ще се преодолеят слабостите в резултат от неравномерното прилагане на правото за борба с изпирането на пари на национално равнище. Колкото по-големи са различията между отделните държави-членки, толкова по-уязвим е единният пазар”, мотивира се Емил Радев. По думите му общоевропейският надзор също е важно условие за ограничаване на рисковете пред интегритета на финансовия сектор и за повишаване на общественото доверие към системата.
В рамките на заседанието, евродепутатите се обединиха около необходимостта новата правна рамка за борба с прането на пари и финансирането на тероризма да се основава на регламенти, а не на директиви. Представителят на Европейската сметна палата Михаилс Козловс също изрази позицията, че транспонирането на една комплексна директива изисква да се променят редица закони и затруднява държавите-членки, докато регламентите са по-подходящи правни инструменти за прилагането на норми, засягащи множество сфери. Той изрази оптимизъм, че предложеният от Европейската комисия нов законодателен пакет ще има положителен ефект върху банковия сектор. Обсъдена бе и възможността информацията, придружаваща трансферите на средства в ЕС, да обхване и криптоактивите.


Share Follow

Leave A Reply