Улесняване на процедурите за строителни разрешения е темата на пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова този следобед.

В момента издаването на строителни разрешения става бавно, а процедурите са тромави и отнемат 3 до 5 месеца. Изисква се съгласуване и одобрение на всички проектни части с различни администрации. От браншовите организации, свързани със строителството, настояват за оптимизиране на процеса и правилно разпределяне на отговорностите между всички участници в строително-инвестиционния сектор.

От координационния съвет на браншовите организации ще предложат промени в Закона за устройство на територията, които ще бъдат разработени заедно с направлението „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община. Предложенията ще бъдат внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две направления.

По-дългосрочният и радикален план включва създаването на изцяло нов закон под формата на кодекс, който да обедини и замени функциите на сега действащите няколко закона в областта. В по-краткосрочен аспект се предвижда да бъдат предложени спешни промени в тази посока в Закона за устройство на територията. За това се договориха на работна среща преди дни представителите на Координационния съвет и главният архитект на Столичната община Здравко Здравков.


Share Follow

Leave A Reply