България не трябва да губи темпо в управлението на средствата от Европейския съюз заради нестабилната политическа обстановка и липсата на редовно правителство. Това заяви евродепутатът Андрей Новаков от ГЕРБ/ЕНП след първата помирителна среща между преговорните екипи на Европарламента, Комисията и Съвета в дебатите за годишния бюджет на Европейския съюз.
През 2022 г. е предвидено България да има достъп до европейско финансиране в размер на 4,79 млрд. лева за възстановяване на плащания към бенефициенти и покриване на вече извършени разходи за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19. Това финансиране е договорено още в изминалите три години и сега най-важно е администрацията, въпреки липсата на редовно правителство, да обработи плащанията в срок, за да не бъдат загубени средствата за тях, подчерта Новаков, който за шеста поредна година е единственият българин в преговорния екип на Европейския парламент за годишния бюджет на ЕС.

снимка: ПП ГЕРБ

Стремежът е през 2022 г. по линия на политиката за сближаване България да получи плащания от ЕС в размер на 2 млрд. лв., предвидени за инвестиции в градска, здравна, образователна, улична инфраструктура, подкрепа на бизнеса и проекти за околната среда. За развитие на селските райони, включително инвестиции в инфраструктура, се предвижда България да разполага със 740 млн. лв. За социални мерки, заетост, включително и младежка заетост усилието е страната да има достъп до 330 млн. лв. „От изключителна важност сега е вътрешнополитическата ситуация у нас да не пречи на администрацията да обработва и изпраща в срок исканията за възстановяване на средства от ЕС по вече извършени инвестиции. България може да заяви искания за плащания в размер на почти 220 млн. лв. по възстановителния инструмент REACT-EU, създаден като анти-кризисна мярка за преодоляване на негативните ефекти от пандемията Covid-19“, зави Новаков. От работата на администрацията сега зависи и с колко средства за директни плащания към земеделските производители ще разполага България. Към този момент се очаква страната ни да има право на плащания в размер до 1.5 млрд. лв. за преки плащания към фермерите.


По-рано през септември Новаков внесе предложения в проектобюджета на ЕС за допълнителни средства в подкрепа на Европейската прокуратура, ОЛАФ, Европол, гранична защита, за студентска мобилност и за насърчаване на МСП. Европейският парламент прие предложенията в официалната си преговорна позиция за срещите в тристранен формат с Комисията и Съвета. Финалното гласуване на бюджета на ЕС за 2022 г. ще бъде през ноември.
Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. През последните пет години той е част от преговорния екип на Европарламентa за ежегодните бюджети на Европейския съюз. Освен че работи по Общия регламент за управлението на средствата от ЕС, той бе докладчик по пакета REACT-EU за мерките за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).


Share Follow

Leave A Reply