Дърва за огрев за предстоящия зимен сезон ще има достатъчно, увери министърът на земеделието Христо Бозуков и определи сигналите за недостиг на дървесина като „политически спекулации“. Той изтъкна, че горските територии на страната заемат близо 35% от нея и че годишният прираст е в размер на близо 14 млн. пространствени куб. м. (пр. куб. м.) От тях реално се използват между 5-7 млн. пр. куб. м. „Предвид съотношението между общинските и държавните горски територии, което е 25% към 75%“, сами разбирате, че те няма как задоволят нуждите на местното население. „Затова сме създали нужната организация по добиването на дърва за огрев и от териториите на държавните горски стопанства“, подчерта министър Бозуков. Той увери, че тазгодишният износ на дървесина е на половина в сравнение с предходната година, като обясни, че в рамките на вътрешнообщностната търговия, той няма как да бъде ограничен, защото може да има и международни последици за страната ни.

По въпроса взе отношение и ресорният заместник-министър Атанас Добрев, който обясни, че е разпредено на всички териториални структури да бъдат в ежедневна връзка с кметовете на съответните населени места. Те следва да информират при установен недостиг или изоставане при осигуряването на дърва за огрев на местното население. „До момента от нашите териториални структури не е постъпвала информация за недостиг и забавяне, което да не може да бъде преодоляно. Ако има такива сигнали, моля да ни ги подадете, като поемаме ангажимент те да бъдат проверени“, уточни заместник-министърът.


Share Follow

Leave A Reply