45 на сто са имунизираните учители в София при около 40 процента средно ниво за страната, съобщи Министерството на образованието и науката. Ваксинираният непедагогически персонал в столицата е 34 на сто, а на национално ниво – почти 31 процента.

снимка: Фейсбук МОН

Засега темпът на ваксиниране сред учениците над 12-годишна възраст в столицата изостава от този в страната. Той е 3,6 на сто спрямо 5,4 % на национално ниво. Карантинираните учители в столицата са почти колкото средната стойност за страната – 2,3 % спрямо 2,2 %, а учениците под карантина са под средното национално ниво – 0,7 % спрямо 1,09%.


Share Follow

Leave A Reply