Надзорният съвет на здравната каса и Българският лекарски съюз се разбраха за разпределянето на неусвоените средства за извънболнична помощ до края на годината. Това стана по време на преговори между двете страни. 15 млн. лв. са неусвоените средства до края на година при общопрактикуващите лекари и 22 млн. лв. – при специалистите. „Разпределянето на средствата до края на 2021 г. ще става чрез комплексен подход, който отчита и миналата, и бъдещата дейност. По този начин ще обезпечим важни здравни политики“, обясни заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК д-р Александър Златанов.

„Идеята е от една страна да се стимулира провеждането на имунизации и прегледи на пациенти както с коронавирусна инфекция, така и с хронични заболявания, а от друга – да се поощрява провеждането и на други имунизации и профилактични прегледи“, посочи д-р Златанов. Новите правила ще засегнат периода от м. септември до м. декември 2021 г.


Share Follow

Leave A Reply