Европейската комисия реши отново да изпрати Румъния на съд за неспазване изцяло на решение на Европейския съд от 18 октомври 2018 г., което установява неспазване на задълженията на страната по отношение на европейската директива за сметищата, съобщава Аджерпес. Румъния имаше задължението до 16 юли 2009 г. да закрие и реабилитира всички сметища, които не са получили разрешение за функциониране. Съдът на ЕС установи, че Румъния не е спазила това свое задължение по отношение на 68 сметища, се посочва в съобщение на ЕК.

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Това е второ сезиране на съда и може да доведе до прилагане на санкции за интервала от време от първото решение до момента, в който се осигури спазване на директивата. Три години след решението на Европейски съд от 2018 г. Румъния е закрила и реабилитирала 24 сметища. Съответно 44 сметища все още не са закрити, а за много от тях все още не са предвидени необходимите дейности за реабилитация. За да спази решението на съда, Румъния трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че тези сметища възможно най-скоро ще бъдат закрити.


Share Follow

Leave A Reply