Европейската комисия предявява иск срещу България пред съда на Европейския съюз. Причината е, че в рамките на „Натура 2000“ страната ни не е определила необходимия брой специални защитени зони в задължителния срок от 6 години. На два пъти до този момент през 2019 г. и през 2020 г. Европейската комисия е търсила отговор от страната ни за липсата на природозащитни мерки.

снимка: Европейската комисия

След като преценява действията на България за незадоволителни, днес Брюксел обяви, че сезира съда на Европейския съюз. Ако той вземе решение, че България е виновна и ако страната ни продължава да не спазва задълженията си, Комисията може да го сезира втори път. След повторно негативно решение на съда на засегната страна членка се налагат финансови санкции.


Share Follow

Leave A Reply