В Плевен студенти, стажант-лекари и лекари-специалисти на Медицинския университет участват като доброволци при извършването на щадящи антигенни тестове на учениците от начален курс, съобщи Велина Дукова от висшето училище.

Над 30 са доброволците медици, които ще помагат в тестването два пъти в седмицата в началните училища в града, водени от убеждението, че присъственото обучение е най-важно за малките ученици.


Share Follow

Leave A Reply