Комисията за защита на потребителите започна проверка на мобилните оператори заради обявените им намерения да повишат цените на телекомуникационните услуги по действащи договори с потребители.

Целта е да се установи дали планираните промени съответстват на клаузите в конкретните договори и с одобрените общи условия. Обект на проверката ще са и коректността на предоставянето на новите параметри, периода и обхвата на прилагане.


Share Follow

Leave A Reply