Община Перник ще кандидатства с проектно предложение за създаване на енергийно независими сгради, като част от интегриран мултинационален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“ с източник на финансиране програма „LIFE 2021 г. -2027 г.“, съобщиха от Общината. Програма LIFE стартира през 1992 г. и е една от водещите програми на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя е финансирала над 4 500 проекти и е осигурила 5,9 млрд. евро за опазване на околната среда и за действия в областта на климата.

снимка: БГНЕС

Отчитайки острата нужда от намаляване на разходите за електроенергия и отопление в сградите общинска собственост, мястото на водородните технологии в Европейската зелена сделка и прехода към чиста енергия, община Перник предприе инициатива по участие в този проект, обясняват от администрацията. Община Перник е пълноправен член и на „Балкански водороден клъстер“ (БВК), който е водещ партньор в проекта. БВК е сдружение, извършващо дейност в областта на водородните технологии, зеления водород, иновациите, природната енергия и енергийната независимост.

снимка: БГНЕС

Сдружението цели задълбочено сътрудничество между страните от Балканския полуостров в посока на енергийната политика, нейната ефикасност и насърчаване използването, както и развитието на технологиите за възобновяеми източници на енергия. „Участието на община Перник ще ѝ даде възможност за включване и разработване на съвременни модели за управление и развитие на зелена и синя икономика, водородна инфраструктура и инсталации“, смята кметът Станислав Владимиров.


Share Follow

Leave A Reply