Изгражда две нови спортни площадки в Перник, съобщиха от Общината.Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол ще бъде направено в двора на XVI ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в пернишкия квартал „Църква“.

снимка: МРРБ

Сега дворът на училището с настилка от асфалтобетон, която е почти негодна. Остарели са баскетболните табла, монтирани върху нея.Новото игрище ще бъде разположено в южната част на училищния двор, пред физкултурния салон, и ще бъде с размери 19х34 м.

Прогнозната му стойност е 75 000 лв. без ДДС. Футболно игрище е предвидено да се изгради в двора на училище „Никола Й. Вапцаров“ в с. Мещица. Игралното поле ще бъде с изкуствена трева; с размери 22х35 м. Прогнозната му стойност е 91 666,67 лв. без ДДС.


Share Follow

Leave A Reply