Частичен режим на тока за уличното осветление обмислят в Долни Чифлик и Аврен. Като превенция на престъпността в Аксаково, Провадия и Суворово на този етап няма да спират уличното осветление през зимния сезон. Но други две общини във Варненска област вече въведоха лимит на осветлението в малките часове на нощта – Дългопол и Вълчи дол, събщи БНР.

Двата апела, които отправят кметовете на общини във Варненска област за справяне със ситуацията са навременно приемане на държавния бюджет за 2022-ра година, за да бъде ясна и рамката на общинските, както и по-високите държавни компенсации за общините, заради скока в цените на електроенергията.

 

Частичен режим на осветлението по улиците обмислят в Долни Чифлик, но така че в натоварените часове да уличната мрежа да свети. Мерките за различните населени места най-вероятно ще са различни и подлежат на обсъждане, коментира кметът Красимира Анастасова.

В Провадия са въвели икономии в разхода наток в администрацията, като няма да бъдат въведени ограничения на уличното осветление, с цел превенция на престъпността.

В Аксаково и Суровово също няма да спират на този етап уличното осветление през зимния сезон.


Share Follow

Leave A Reply