Министър Георги Гьоков и ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обсъдиха възможностите за решаване на актуални проблеми в сферата на труда и социалноосигурителната политика по време на онлайн среща. Акцент в разговора бяха въпросите, свързани с бъдещото развитие на пенсионната система и политиката по доходите.

Министър Гьоков потвърди ангажимента на правителството за подготовка на анализ съвместно със социалните партньори, на база на който ще се предложи механизъм за справедлива и устойчива във времето актуализация на пенсиите.

Георги Гьоков, снимка: БНР

Обсъдени бяха и възможностите за цялостен ръст на доходите и актуализиране на размера на минималното обезщетение за безработица и обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Министър Гьоков информира ръководството на КНСБ, че предстои да се разработи стратегия в областта на доходите, която ще очертае дългосрочната визия на държавата в тази сфера и ще даде посоката за тяхното нарастване в бъдеще. Той увери, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да насърчава колективното трудово договаряне между организациите на синдикатите и работодателите във всички икономически браншове, тъй като то е сред най-ефективните инструменти за балансиран и стабилен ръст на трудовите възнаграждения.


Share Follow

Leave A Reply