Специализираната прокуратура внася обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу седем лица за участие в организирана престъпна група за измами с финансови инструменти, ощетила 19 български инвеститори с общо 3 967 687, 27 лв., както и съучастника на членове на групата в две от измамите.

Снимка: БГНЕС

От началото на януари 2017 г. до 26.03.2021 г. (когато са задържани) обвинените ръководят и участват в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години за ръководителите на групата, а за участниците – от 3 до 10 години.

Ръководителите на групата имат опит в инвестиционното посредничество – участват заедно и поотделно в различни търговски дружества, лицензирани за такава дейност от Комисията за финансов надзор (КФН). Най-известното сред тях е „Глобъл маркетс“ ООД, на което през 2014 г. КФН отнема лиценза, поради системни нарушения на приложимото законодателство, засягащи правата и интересите на клиентите. Въпреки забраната, дружеството продължава да предоставя инвестиционни услуги, за което са му съставяни административни актове от КФН. Отнети по същите причини са и лицензите на други дружества, в които двамата участват.

През януари решават да продължат да предлагат инвестиционно-посреднически услуги, без да притежават лиценз, като инвестираните суми използват за лични облаги.

Ръководителите на групата контролират голяма мрежа от търговски дружества. Целта на тези дружества е да бъдат представени в договорите с клиентите като „обслужващи компании“ на инвестиционни посредници, които имат лиценз от КФН. Договорите са оформяни по начин, който да внуши на клиентите, че инвестират паричните суми при реален инвестиционен посредник. В тези договори се посочват банковите сметки на контролираните от ръководителите на групата търговски дружества, по които всъщност постъпват сумите на клиентите. Имената на използваните търговски дружества са близки по звучене с имената на инвестиционния посредник, който обвиняемите използват към съответния момент.

Преведените от пострадалите парични суми никога не се използват за търговия с финансови инструменти за тяхна сметка, а са неправомерно усвоени от организираната престъпна група, чрез множество банкови преводи по нарочно откритите банкови сметки на конролираните търговски дружества.

снимка: БГНЕС

В договорите с клиентите се отбелязват като „обслужваща компания“ на съответния мним инвестиционен посредник търговските дружества, контролирани от ръководителите на групата, по чиито банкови сметки следва пострадалите клиенти да извършват паричните преводи. Те умишлено са със сходни наименования като инвестиционния посредник, за да се поддържа по-лесно заблуждението на клиентите.

След получаване на парични суми по откритите банкови сметки, средствата не се използват за инвестиране в капиталовите пазари, а чрез поредица от финансови операции и движение на паричните потоци между мрежата от търговски дружества, контролирани от ръководителите на престъпната група, с фиктивни основания като „плащане по фактура“, „плащане по договор“ и т.н., се прикрива произходът и местонахождението на средствата. Впоследствие сумите се теглят на каса от подставените лица, които се явяват управители по документи на контролираните дружества от ръководителите на групата, след което се предават лично на ръководителите на престъпното сдружение с цел финансово облагодетелстване.

В хода на разследването в банкови сметки, контролирани от групата, са запорирани над 1,8 млн. лева, за които са налице доказателства, че са придобити от престъпна дейност. Също така са наложени възбрани на недвижими имоти, които да обезпечат евентуално предвиденото наказание конфискация и възстановяване на щетите, претърпени от пострадалите граждани.

снимка: БГНЕС

В хода на разследването е формиран екип от четирима прокурори, под чието ръководство са извършени множество действия по разследването – разпитани в качеството на свидетели са 81 души, назначени и изготвени са множество технически, компютърни, дактилоскопни, икономическа, банкова, графическа и физико-химични експертизи. По списък към обвинителния акт в съдебна заседание следва да се явят 8 подсъдими, 25 защитници, 81 свидетели и 17 вещи лица.   

Образувано е и друго досъдебно производство, чрез разделяне от настоящото, чийто предмет е прането на пари, придобити от финансовите измами, както и други измами, които са в процес на разследване. След приключване на действията по установяване на фактите, прокуратурата ще прецени дали лицата да бъдат предадени на съд и за други престъпления.   


Share Follow

Leave A Reply