Ръководствата на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика обсъдиха възможностите за развитие на финансираните от държавата социални услуги с цел подобряване на тяхната достъпност и качество за нуждаещите се от тях хора. От страна на МТСП в работната среща участваха министър Георги Гьоков и заместник-министрите Иван Кръстев и Лазар Лазаров.

Основна тема в разговора беше необходимостта от увеличаване на стандартите за тяхното финансиране. МТСП направи предложение до Министерството на финансите средствата за 2022 г. да се увеличат с над 148 млн. лв., каза заместник-министър Лазаров. В предложението са включени и необходимите средства за повишаване на възнагражденията на служителите, предоставящи социални услуги съобразно приетата през 2021 г. Наредба, която регламентира стандарти за заплащането на работещите в сектора.
Обсъдени бяха и предизвикателствата пред общините при изпълнението и приключването на европейските проекти от програмен период 2014-2020 г. за създаване на социална инфраструктура в условията на нарастващи цени.

снимка: пресцентър

Заместник-министър Иван Кръстев информира, че е разработен първоначален вариант на План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. За реализирането му са планирани инвестиции от 753 млн. лв. за създаването на нови 348 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за 5 220 лица с увреждания. Част от финансирането ще се насочи към реформирането на съществуващите 82 дома за стари хора чрез извършване на строителни дейности, оборудване и обзавеждане, така че да отговорят на стандартите за качество на социалните услуги.
Той добави, че проектът на предварително картиране на социалните услуги в България за целите на програмирането на новия програмен период 2021-2027 г. е в напреднала степен и се очаква да бъде завършен през първото тримесечие на 2022 г


Share Follow

Leave A Reply