Бюджетът на страната ще бъде основна тема днес на заседнаието на депутатите, които ще обсъждат и гласуват на второ четене решението, което да удължи бюджета за миналата година.

Решението е изключително важно и наложително, защото все още няма приет бюджет за 2022г.

Правителството е категорично, че до края на януари бюджетът ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание и приет до края на следващия месец.


Share Follow

Leave A Reply