УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ продължава активно да търси доброволни кръводарители за нуждите на своите пациенти. Кампанията под наслов „Стани нечий герой!“ продължава до края на настоящата седмица. Всички желаещи могат да дарят кръв в Национален център по трансфузионна хематология в гр. София на адрес ул. Братя Миладинови №112 в работното време на центъра през почивните дни от 9:00 ч. до 15:00 ч. Важно условие е изрично да се упомене, че даряването е безвъзмездно за болница „Пирогов“.
Всеки гражданин в добро здравословно състояние, на възраст между 18 и 65 години, е подходящ за кръводарител. Преболедувалите от Ковид-19 лица могат да дарят кръв 40 дни след последния положителен тест. Ваксинираните против коронавирусна инфекция свободно могат да дарят кръв 28 дни след поставяне на втората доза. Всеки, на когото му предстои имунизиране с втора доза не е подходящ за кръводарител в момента.

През м. декември 2021 г. за пациентите на болница „Пирогов“, Националният център по трансфузионна хематология предостави повече от 120 литра кръв и 52 литра плазма. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ всекидневно се нуждае от кръв и кръвни продукти, за да може да оказва навременна помощ за тежко пострадали пациенти. Всеки кръводарител, независимо от неговата кръвна група, е ценен и помага най-малко на двама пациенти. Актът по кръводаряване е напълно безопасен и не крие никакви рискове за самия кръводарител. Нормалното количество кръв се възстановява напълно за 24 часа от самия организъм.


Share Follow

Leave A Reply