В Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за енергетиката, с които броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се намалява от 9 на 5 души.

Така се прекратяват мандатите на двама от членовете – на този с юридически стаж и на комисаря със стаж в областта на икономиката.

Мандатите на двама от членовете на КЕВР, чийто мандат не е изтекъл, бяха прекратени след жребий в парламентарната енергийна комисия. Това са Владко Владимиров и Георги Златев.

С обнародването на закона за енергетиката бяха прекратени мандатите и на юриста Ремзи Осман и икономиста Георги Добрев.

Членове на енергийния регулатор остават Александър Йорданов, който запази поста си след жребия, и двамата комисари, отговарящи за ВиК сектора – Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Част от КЕВР ще продължат да са Иван Иванов и Евгения Харитонова, които са с изтекъл мандат, до избора на нови председател и член на комисията. За техните постове има предложени двама кандидати – заместник енергийният министър Станислав Иванов за председател и Благой Голубарев за член на комисията.

снимка: БГНЕС

По време на заседанието депутатът Жечо Станков от ГЕРБ съобщи, че има подадени жалби до Европейската комисия и се обърна към комисарите с прекратени мандати:

„Имаме информация от ЕК, че има входирани жалби от неправителствени организции и сме сигурни, че Комисията ще разгледа по същество самите жалби и във всички случаи измененията на закона ще почнат да ги касаят, след като изтече вашият мандат, така че днешната процедура няма да има значение за вас“.


Share Follow

Leave A Reply