Над 34,4 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничните региони на България и Турция в следващите седем години. Това придвижа Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта на програмата преди изпращането ѝ за одобрение от Европейската комисия. Бизнесът и сигурността на граничната зона са основни приоритети на програмата.

снимка: БГНЕС

Близо 2 млн. евро от ресурса са предвидени по предварително определения от двете страни стратегически проект, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция. Партньори по него са областните дирекции на МВР в Хасково, Бургас и Ямбол и Правоприлагащ отдел в провинции Одрин и Лозенград (Къркларели).

Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност на сградения си фонд. За това са разписани над 7,6 млн. евро. Тези инвестиции ще помогнат на предприятията да намалят потреблението на енергия и емисиите на парникови газове. Със средствата ще се финансират и дейности за въвеждане на технологична модернизация и преход към кръгова икономика, обмен на ноу-хау и добри практики.

Над 24,8 млн. евро са предвидени за съвместни проекти за насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността от двете страни на границата.

МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган но програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция и през следващия програмен период 2021-2027 г.


Share Follow

Leave A Reply