Общините няма да имат право да пренасочват към други дейности неусвоените през 2021 година средства от бюджетите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа. Сектор „Образование“ беше изключен от обхвата на постановлението на Министерския съвет, което предвижда такава възможност за преходните остатъци на второстепенните бюджетни разпоредители към общините.

снимки: БГНЕС

Въведената децентрализация при управлението на бюджетите на образователните институции стимулира директорите да изразходват средствата ефективно и икономично. Рискът да загубят преходните остатъци би ги вкарал в противоречие с този принцип и би ги мотивирал да изхарчат средствата на всяка цена.
Освен това училищните бюджети, в това число преходните остатъци от 2021 г., към момента са единственият източник за осигуряване на противоепидемичните мерки за организиране на присъствено обучение. С тези пари училищата закупуват бързи антигенни тестове за персонала, стимулират учителите да провеждат ежеседмичното изследване на учениците за COVID-19 и да работят допълнително с изоставащите в резултат на обучението от разстояние в електронна среда.


Share Follow

Leave A Reply