Министърът на правосъдието има правото да поиска оставката на главния прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Решението взе Конституционният съд днес, след единодушно гласуване – с 10 гласа „за“.

„Днес, 8 февруари 2022 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 17/2021 г., образувано по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България в отговор на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал. 3 т. 5 от Конституцията“.


Share Follow

Leave A Reply