Софийска районна прокуратура извършва проверка по подаден сигнал, в който се твърди, че в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. София е упражнено насилие над дете. В сигнала е описан случай, при който дете е удряно с пръчка от социален работник.

снимка: БГНЕС

Прокурор при Софийска районна прокуратура възложи на 03 РУ-СДВР да бъдат снети подробни сведения от подателя на сигнала, да бъдат разпитани директорът и лицата, които работят в центъра за настаняване и имат касателство към сигнала. Да бъдат предоставени рапорти, доклади и график на смените на служителите на центъра за настаняване. Изискана е информация от Държавна агенция за закрила на детето – какво е установено по случая и какви действия са предприети.

В хода на проверката следва да се установи налице ли са достатъчно данни за образуване на наказателно производство за извършено престъпление.


Share Follow

Leave A Reply