Депутатите заседават днес извънредно за приемането на бюджета за 2022 г. на Здравната каса и пенсиите.

На второ четене депутатите ще гласуват Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В бюджета на Здравната каса здравноосигурителните приходи за 2022 г. са разчетени с ръст от 697 12 хил. лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Средствата за здравноосигурителните плащания за 2022 г. са в размер на 5 678 270.1 лв. с включените средства за медицинския персонал, съобщава dariknews.bg.

В Бюджет 2022 са предвидени средства за обезпечаване на ефективното функциониране на Системата на задължителното здравно осигуряване, както и за осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ и други.

За периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 370 лв., при 300 лв. за периода от 1 януари до 24 декември 2021 г. и 370 лв. за периода от 25 до 31 декември 2021 г. От 1 юли 2022 г. размерът и се увеличава с 6.1%, достигайки до 392,57 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

От 1 април в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3 000 лв. на 3 400 лв., увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв. и увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв.

Предлага се през 2022 г. работодателите да предоставят дължимите, но непредоставени ваучери за храна, заедно с ваучерите за следващ месец.


Share Follow

Leave A Reply