Всички небитови потребители на електроенергия ще бъдат подпомогнати заради високите й цени до края на м. март 2022 г. Това реши правителството на днешното си заседание, приемайки продължение на вече приетата през миналата година програма, насочена към тези клиенти.

снимка: БГНЕС

От нея ще се възползват всички около 633 хил. небитови крайни потребители на електрическа енергия, без мрежовите оператори, за които е предвидено друго подпомагане. Компенсацията се определя като фиксирана сума за всеки MWh използвана електроенергия. Конкретният размер се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец и базовата цена от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден напред“ на БНЕБ за м. юли 2021 г.). Компенсации за клиенти с цени под базовата не се предвиждат. В сумите не е включен ДДС. Както и до момента, компенсацията ще бъде извършена чрез доставчика, с който всеки небитов клиент има сключен договор. Информация за полагащата се компенсация ще бъде посочена във фактурата на всеки клиент.
Бюджетът на допълнението по Програмата е 575 млн. лева. Компенсациите ще бъдат изплатени до 31 май 2022 г.


Share Follow

Leave A Reply