Съдебният процес срещу бившия министър на околната среда и водите Н.Д. за водната криза в община Перник през 2019 г. започва по същество на 03.05.2022 г., реши състав на Специализирания наказателен съд в разпоредително заседание на 14.03.2022 г.
Съдът прие, че в хода на досъдебното производство не са допуснати процесуални нарушения, които накърняват правата на обвиняемите.
Според Специализирана прокуратура от събраните доказателства са налице разумни основания за извода, че бившият министър на околната среда и водите в периода от 01.04.2019 г. до 19.11.2019 г. евентуално е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир “Студена” в размер на 1 025 303 куб. м на стойност 1 901 937,06 лева. В условията на недостиг на питейна вода за жителите на общината е било разрешено водоползването за промишлени цели от търговските дружества “Стомана Индъстри” АД и “Топлофикация Перник” АД.

снимка: БГНЕС, Язовир “Студена” към януари 2020 година

По отношение на бившия и.д. кмет на община Перник С.К. са събрани достатъчно доказателства, които дават основания за извода за евентуално извършено длъжностно престъпление през периода октомври-ноември 2019 г. – след като е била уведомена писмено от управителя на ВиК-Перник за силно намаляване на дебита на водоизточниците, не е предприела действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в общината.
В хода на досъдебното производство са разпитани 156 свидетели, изготвена е деветорна техническа експертиза, събрани са над 40 000 страници доказателства.
Решението на съда в разпоредителното заседание не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния специализиран наказателен съд.


Share Follow

Leave A Reply