Народното събрание ще разгледа промени в Закона за пощенските услуги. Измененията са внесени от коалиционните партньори. С измененията се цели модернизиране на Български пощи ЕАД и превръщането на пощенските клонове в центрове за комплексно административно обслужване.

снимка: БГНЕС

Депутатите ще разгледат и на първо четене промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Измененията са внесени от Министерски свет и с тях се създава правна възможност за конвоиране на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под стража в случаи на изключителни причини от личен и семеен характер. Той уточни, че действащата правна уредба позволява прекъсване на изтърпяването на наказание или отпуск единствено на лишени от свобода, а конвоирането на лица с мярка за неотклонение е възможно само до органите на съдебната власт или местата за задържане.


Share Follow

Leave A Reply