Принудително преструктуриране и самозатваряне на част от лечебните заведения в следващите 5-10 години прогнозира изследване.

Снимка: ВМА

Анкетата „Индекс на болниците“, цитирано от социологическата агенция „Галъп интернешънъл“ показва острия кадрови дефицит, който изпитват болниците в страната. Над 73% от лечебните заведения са заявили, че имат недостиг на лекари, а около 90 на сто – на медицински сестри. Това води до прегаряне на персонала и влошава качеството на оказваните грижи за пациентите. Без своевременни мерки според повечето мениджъри ще се стигне до принудително преструктуриране и самозатваряне на немалка част от лечебните заведения в страната в следващите пет години. Това са основните изводи от анкетата на „Индекс на болниците“ за кадровия дефицит в здравеопазването. Тя бе проведена през януари и февруари тази година сред 69 болници от цялата страна.


Share Follow

Leave A Reply