Софийският градски съд остави без разглеждане внесените от Софийската градска прокуратура искания за съдебна санкция по извършените претърсвания и изземвания от адреси, свързани с Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов.

„В исканията изрично се твърди, че действията, за които следва да се упражни съдебен контрол, са незаконосъобразни, защото са извършени при липса на неотложност и от некомпетентен разследващ орган. В досъдебното производство, прокурорът е единственият орган по ръководството на разследването, поради което констатацията му за незаконосъобразност на конкретни действия, извършени от разследващия орган, е в рамките на неговата компетентност и не се нуждае от съдебно одобрение. Доколкото в настоящото производство, прокурорът изначално приема, че извършените действия са опорочени, искането му е недопустимо“, пише в определението си съдия Вера Чочкова, съобщиха от съда.


Share Follow

Leave A Reply